Správce osobních údajů

Mgr. Lenka Machuldová, se sídlem Hodonínská 983/41, IČO 07896051.

Informace o účastnících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. v účinném znění. Inspirace učitelům veškeré údaje získané od účastníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu klientů nakládá s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Rozsah a důvod zpracování osobních údajů

Inspirace učitelům zpracovává pouze osobní údaje, které sami poskytnete v přihlašovacím formuláři, a to:

a) Z důvodu plnění a uzavření smlouvy

Část vašich osobních údajů je nutná k tomu, aby s Vámi mohla být uzavřena kupní smlouva. Jakmile je smlouva uzavřena, Vaše osobní údaje jsou zpracovávány k řádnému poskytování sjednaných služeb.

b) Na základě oprávněného zájmu

Vaše osobní údaje jsou používány i k tomu, aby Vám byl poskytnut relevantní obsah webu, tedy obsah, který je pro Vás zajímavý a účelný. Na základě oprávněného zájmu jsou takto zpracovávány zejména osobní údaje – cookies.

c) Na základě souhlasu

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím emailové korespondence.

Osobní údaje zpracovávané automaticky

Při návštěvě této webové stránky o vás mohou být shromažďovány určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Dále mohou být zpracovávány informace o vašem chování na těchto webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na těchto webových stránkách navštívíte. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani správce nedokáže přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Přistupujete-li na tyto webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje mohou být zpracovávány i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

Předávání osobních údajů třetím subjektům

Veškeré získané údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu správce a ten je bez souhlasu účastníka webináře neposkytuje žádným třetím osobám.

Doba zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu, a dále po dobu po kterou tak stanoví příslušné právní předpisy.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, musí být zpracovávány bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let)

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje u správce nás v bezpečí. Aby zamezil neoprávněnému přístupu a zneužití Vašich osobních údajů, zavedl přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu, a to v rozsahu vyžadovaná právním řádem ČR.

Správce využívá taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Fotografie a audiovizuální záznamy

Správce pořizuje printscreen obrazovky na základě vyžádání účastníků webinářů pro účely dokladu dalšího vzdělávání u svého zaměstnavatele. Audiovizuální záznamy webinářů s akreditací MŠMT pořizuje správce v rámci zákonné povinnosti. Audiovizuální záznamy neakreditovaných webinářů pořizuje správce se souhlasem účastníků poskytnutým v rámci souhlasu s obchodními podmínkami. Audiovizuální záznam správce neposkytuje jiným osobám než přihlášeným účastníkům. 

Osobní údaje osob mladší 18 let

Služby poskytované prostřednictvím tohoto webu nejsou určeny pro osoby mladší 18 let.

Práva subjektu osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání Vašich osobních údajů, právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které jsou v souvislosti s Vámi zpracovávány (tzv. právo být „zapomenut“). Veškeré podněty směřující k uvedeným úkonům je možné provést prostřednictvím naší emailové adresy, a to vždy v rozsahu a způsobem, který připouští právní řád ČR.Např. výmaz se nedotkne údajů na dokumentech, které správce musí dle právních předpisů dále uchovávat (např. faktury či dobropisy).