Mgr. Lenka Machuldová

Lenka je učitelkou českého jazyka, dějepisu a osobnostně sociální výchovy. Nejraději má hodiny čtenářských dílen a moderních dějin. Několikaletá práce s žáky s PAS a s žáky s lehkým mentálním postižením ji přiměla doplnit si vzdělání v oblasti speciální pedagogiky na UK v Praze. Své zkušenosti s dospělými studenty češtiny pro cizince dnes využívá i při výuce žáků s odlišným mateřským jazykem.

Mgr. Lidka Tomanová

Lidka je učitelkou anglického, německého a českého jazyka na fakultní základní škole v Praze. Své dvanáctileté zkušenosti využívá i pro ve školách méně obvyklý komunikativní přístup výuky cizích jazyků, ale i češtiny. Jejím nejbližším cílem je zorientovat se ve výuce češtiny pro cizince. Je třídní učitelkou a pracovala i s žáky s Aspergerovým syndromem a lehkým mentálním postižením.

Mgr. Pavel Žižka

Pavel je učitelem přírodopisu a zeměpisu na 2.stupni základní školy v Plzni. Jeho zábavné pojetí hodin, plné moderních technologií, mu vyneslo titul Plzeňský Ámos 2019. Lásce k přírodě učí nejen žáky při hodinách a v chovatelském kroužku, ale i turisty navštěvující Brdskou vrchovinu. Enviromentální výchova je jeho doménou.