Mgr. Lenka Machuldová

Lenka je učitelkou českého jazyka, dějepisu a osobnostně sociální výchovy. Nejraději má hodiny čtenářských dílen a moderních dějin. Několikaletá práce s žáky s PAS a s žáky s lehkým mentálním postižením ji přiměla doplnit si vzdělání v oblasti speciální pedagogiky na UK v Praze. Své zkušenosti s dospělými studenty češtiny pro cizince dnes využívá i při výuce žáků s odlišným mateřským jazykem.

Mgr. Lidka Tomanová

Lidka je učitelkou českého jazyka na osmiletém gymnáziu ve Středočeském kraji. Učí také ale ještě jazyk anglický a německý. Své dvanáctileté zkušenosti využívá i pro ve školách méně obvyklý komunikativní přístup výuky cizích jazyků, ale i češtiny. Jejím nejbližším cílem je co nejvíce propojit jednotlivé složky jazyka (mluvnice, literatura, sloh) ve výuce češtiny. Její velkým tématem je formativní hodnocení, ve kterém se snaží neustále zdokonalovat.

Mgr. Pavel Žižka

Pavel je učitelem přírodopisu a zeměpisu na 2.stupni základní školy v Plzni. Jeho zábavné pojetí hodin, plné moderních technologií, mu vyneslo titul Plzeňský Ámos 2019. Lásce k přírodě učí nejen žáky při hodinách a v chovatelském kroužku, ale i turisty navštěvující Brdskou vrchovinu. Enviromentální výchova je jeho doménou.

Mgr. Jiřina Karasová

Jiřina Karasová vystudovala učitelství anglického jazyka a v současné době studuje doktorské studium školní pedagogiky na MU v Brně. Učí angličtinu a současně vyučuje na pedagogických fakultách v Brně a v Plzni, kde se s budoucími učiteli věnuje rozvoji sociálních a emočních dovedností, efektivní komunikaci a řízení třídy.